Học bổng CHM

9 suất học bổng Commendation - Honor - Merit giá trị dành cho sinh viên đăng ký nhập học tháng 9/2019. Áp dụng cho khóa Quản trị Khách sạn BTEC (2 năm) & khóa Nghệ thuật Ẩm thực CTH level 3 (12 tháng).

Học bổng STARS

Bên cạnh Học bổng C.H.M, Học viện Quốc tế CHM còn trao tặng nhiều suất học bổng Stars. Quy trình đăng ký học bổng đơn giản, xét tuyển liên tục trong năm.

HỌC BỔNG

 

Quản trị Khách sạn

Khóa 2 năm

(học bằng tiếng Anh)

Quản trị Khách sạn

Khóa 2 năm

(học bằng tiếng Việt)

Nghệ thuật Ẩm thực

Khóa 12 tháng

Tiêu chí xét tuyển Học bổng

1.      IELTS 5.0 trở lên

2.      Bảng điểm lớp 12

3.      Essay

4.      Kết quả phỏng vấn

1.      Bảng điểm lớp 12

2.      Essay

3.      Kết quả phỏng vấn

 

1.      Bảng điểm lớp 12

2.      Essay

3.      Kết quả phỏng vấn

 

Học bổng Commendation

01 suất trị giá: 59,000,000 đồng

 01 suất trị giá: 12,000,000 đồng

01 suất trị giá: 14,000,000 đồng

Học bổng Honour

01 suất trị giá: 70,000,000 đồng

 01 suất trị giá:  20,000,000 đồng

01 suất trị giá: 30,000,000 đồng

Học bổng Merit

01 suất trị giá: 117,000,000 đồng

 01 suất trị giá:  30,000,000 đồng

01 suất trị giá: 61,000,000 đồng

Thời gian: 6/5/2019 – 18/8/2019

Bước 1. Tải Application form tại: http://bit.ly/HocbongCHM2019

Bước 2. Nộp Application form & Scan bảng điểm lớp 12 & Scan IELTS (đối với Khóa Quản trị Khách sạn học bằng Tiếng Anh) tại: http://bit.ly/hocbongCHM

Thời gian: 26/8/2019 – 31/8/2019

– Phỏng vấn Tiếng Anh 2 vòng đối với học viên đăng ký khóa Quản trị Khách sạn học bằng tiếng Anh

– Phỏng vấn Tiếng Việt 2 vòng đối với học viên đăng ký khóa học Quản trị Khách sạn học bằng tiếng Việt & khóa Nghệ thuật Ẩm thực 

Thời gian: 3/9/2019 – 15/9/2019

HỌC BỔNG

Bên cạnh Học bổng C.H.M, Học viện Quốc tế CHM còn trao tặng nhiều suất học bổng Stars.

  • 2000 USD/suất ~ 47.000.000 VND cho tất cả các học viên đạt IELTS 5.0 trở lên khi đăng ký khóa Quản trị Khách sạn 2 năm học bằng Tiếng Anh
  • 20 suất học bổng trị giá 2-5 triệu/suất cho các học viên đăng ký khóa Quản trị Khách sạn/ Nghệ thuật Ẩm thực (6 tháng – 2 năm)

Thời gian xét Học bổng Stars: liên tục trong năm

Quy trình xét Học bổng Stars

  1. Điền form “Đăng ký học bổng” & Nộp kèm IELTS (nếu có)
  2. Cán bộ Tuyển sinh xét duyệt
Days