Tiến sỹ Siêu có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp quản lý trung ương và trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ngành du lịch cho Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và từ năm 2009, tiến sỹ Siêu đảm nhận cương vị Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.