Được đào tạo tại Đại học RMIT, Úc, ông Adam tham gia trường Quốc tế CHM sau khi đã có sự nghiệp thành công tại Tập đoàn Chuỗi Khách sạn InterContinental với vị trí Tổng Giám đốc Khách sạn InterContinental Westlake tại Hà Nội và Khách sạn Westin, Melbourne, Úc.