Ông Pieter hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc khu vực phía Bắc Việt Nam của Khách sạn Accor Việt Nam. Được đào tạo tại Haute Ecole ‘Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC’ tại  Bruxelles. Ông hiện là thành viên của Hội đồng Khách sạn Kỹ Thuật tại Bỉ suốt 7 năm qua.