Đối với những cá nhân muốn tìm hiểu sâu về rượu vang, khóa học WSET cấp độ 2 sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức về các giống nho và những vùng trồng nho nổi tiếng. Bạn sẽ tìm hiểu về cách sản xuất rượu vang từ ​​những loại nho đó, cũng như các thuật ngữ về nhãn hiệu. Kiến thức tổng quan cơ bản về rượu mạnh và rượu mùi (liquor) cũng sẽ được giới thiệu.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn được cấp giấy chứng nhận WSET cấp độ 2 và huy hiệu của tổ chức.

Nội dung học:

  • Rượu được sản xuất như thế nào?;
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến phong cách rượu vang;
  • Các giống nho trắng và nho đen, đặc trưng và đặc điểm của chúng;
  • Các vùng sản xuất rượu vang quan trọng trên thế giới;
  • Thuật ngữ về nhãn hiệu;
  • Phương thức sản xuất rượu vang sánh, ngon và rượu nâng độ;
  • Cách miêu tả từng loại rượu trong tiệc Tasting Wine® (SAT) thông qua phương pháp tiếp cận có hệ thống của Cấp độ 2 của WSET;
  • Nguyên tắc kết hợp thực phẩm với rượu vang;
  • Các loại chính của rượu mạnh và rượu mùi, và cách thức chúng được làm ra.

Ngôn ngữ khóa học: Tiếng Anh.

Thời lượng khóa học: 3 ngày liên tục (6 giờ mỗi ngày)

Đánh giá: Bài kiểm tra với 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Thời gian học: 3/2019

Địa điểm học: TP. Hồ Chí Minh.

Đăng ký học tại đây