Ngô Nam Anh

” Với thời lượng học được rút ngắn cùng chương trình học đến 80% là thực hành, em rất tự tin là có thể bắt tay sớm vào công việc sau khi tốt nghiệp tại trường”.