Tạ Huy

”Em chọn học ở đây vì em nghĩ đây là môi trường quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao, chất lượng đào tạo ở đây rất tốt. Điều em thích nhất ở đây là giáo viên và môi trường tạo ra cho học sinh một không khí làm việc và học tập rất chuyên nghiệp”.