Lịch khai giảng khoá học 2021

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT ẨM THỰC

 • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery I
  • Khai giảng Thứ Hai 02/08/2021
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery II
  • Khai giảng Thứ Năm 26/08/2021
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
 • Khóa CHM Culinary Arts (CTH CA2)
  • Khóa học Nghệ thuật ẩm thực CHM/CTH CA2
  • Khai giảng Chủ Nhật 10/10/2021
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 • Khóa học Quản trị khách sạn BTEC 5
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Việt
  • Khai giảng Thứ Hai 23/08/2021
  • Thời lượng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00
 • Khóa học Quản trị khách sạn BTEC 4,5
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Việt
  • Khai giảng Chủ Nhật 26/09/2021
  • Thời lượng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Chủ Nhật 26/09/2021
  • Thời lượng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00
 • Khóa CHM Hotel Management CTH HM2
  • Khóa học Quản lý khách sạn CHM/ CTH HM2
  • Khai giảng Chủ Nhật 10/10/2021
  • Thời lượng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 07:30 – 17:00
 • Khóa học Quản trị khách sạn BTEC 4
  • Chương trình Song Bằng Trung cấp
  • Khai giảng Chủ Nhật 26/12/2021
  • Thời lượng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT LÀM BÁNH

 • Khóa học CTH level 3 Diploma in Professional Cookery Confectionery and Patisserie
  • Khóa Bếp bánh Chuyên nghiệp I
  • Khai giảng Thứ Hai 02/08/2021
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00
  • Khóa Bếp bánh Chuyên nghiệp II
  • Khai giảng Chủ Nhật 26/12/2021
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00

icon ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

image

Mời đặt câu hỏi cho chúng tôi

Học viện sẽ trực tiếp liên hệ với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn!

image