Lịch khai giảng khoá học 2020

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT ẨM THỰC

 • Khóa học ngắn hạn
  • Khóa học ngắn hạn I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
  • Khóa học ngắn hạn II
  • Khai giảng Thứ Hai 07/09/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
 • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 1 nawm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery II
  • Khai giảng Thứ Hai 07/09/2020
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
 • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS)
  • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS) I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00
  • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS) II
  • Khai giảng Thứ Hai 05/10/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 • Khóa học ngắn hạn
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Thứ Tư 25/03/2020
  • Thời lượng 10 buổi
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 07:30 – 17:00
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Thứ Tư 25/03/2020
  • Thời lượng 10 buổi
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 07:30 – 17:00
 • Khóa học 2+1
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Thứ Sáu 20/03/2020
  • Thời lượng 10 buổi
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 07:30 – 17:00
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Thứ Bảy 28/03/2020
  • Thời lượng 10 buổi
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 07:30 – 17:00
 • Khóa CHM Hotel Management (chuẩn VTOS)
  • Khoá giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Khai giảng Chủ Nhật 22/03/2020
  • Thời lượng 10 buổi
  • Lịch học Thứ 7
  • Giờ học 07:30 – 17:00

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT LÀM BÁNH

 • Khóa học ngắn hạn
  • Khóa học ngắn hạn I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
  • Khóa học ngắn hạn II
  • Khai giảng Thứ Hai 07/09/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
 • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 1 nawm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
  • Khóa học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery II
  • Khai giảng Thứ Hai 07/09/2020
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30-17:00
 • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS)
  • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS) I
  • Khai giảng Thứ Hai 06/07/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00
  • Khóa CHM Culinary Arts (chuẩn VTOS) II
  • Khai giảng Thứ Hai 05/10/2020
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00

icon ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

image

Mời đặt câu hỏi cho chúng tôi

Học viện sẽ trực tiếp liên hệ với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn!

image