Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí Loại Đơn vị làm việc Mô tả
Thực tập Bộ phận đặt phòng Internship Khách sạn Hanoi Daewoo Chi tiết
Thực tập Bộ phận đặt phòng Internship Khách sạn Hanoi Daewoo Chi tiết
Thực tập Bộ phận đặt phòng Internship Khách sạn Hanoi Daewoo Chi tiết
Thực tập Bộ phận đặt phòng Internship Khách sạn Hanoi Daewoo Chi tiết

Chuyên mục

Đăng ký tham quan học viện CHM

Vui lòng đăng ký thông tin. Tư vấn viên sẽ gọi điện cho bạn sau 24h, xin cảm ơn!
Đăng ký ngay