Lịch khai giảng khóa học 2023

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT ẨM THỰC

 • Khoá học Nấu ăn cơ bản CHM
  • Khoá học CTH Level 2 Award in Culinary Skills
  • Khai giảng Thứ Ba 02/01/2024
  • Thời lượng 1,5 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 17:30 or 13:30 – 17:30
  • Khóa học CTH Level 2 Award in Culinary Skills
  • Khai giảng Thứ Năm 04/07/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30
  • Khóa học CTH Level 2 Award in Culinary Skills
  • Khai giảng Thứ Sáu 06/09/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00
 • Khoá học Nấu ăn chuyên nghiệp
  • Khoá học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery
  • Khai giảng Thứ Tư 03/04/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 17:30
  • Khoá học CTH Level 3 Diploma Professional Cookery
  • Khai giảng Thứ Năm 05/09/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 • Khoá học Quản lý khách sạn
  • Khoá học CTH Level 2 Hospitality Practice
  • Khai giảng Thứ Năm 01/02/2024
  • Thời lượng 4 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 17:30 or 18:00 – 21:00
  • Khoá học CTH Level 2 Hospitality Practice
  • Khai giảng Thứ Năm 02/05/2024
  • Thời lượng 4 tháng
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30
  • Khoá học CTH Level 2 Hospitality Practice
  • Khai giảng Chủ Nhật 01/12/2024
  • Thời lượng 4 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 18:00 – 21:00
 • Khóa học Quản lý khách sạn học bằng tiếng Việt
  • Khoá học Hospitality Management Diploma (Vietnamese) – BTEC
  • Khai giảng Thứ Tư 04/09/2024
  • Thời lượng 1,5 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30
  • Khoá học Hospitality Management Diploma (English) – BTEC
  • Khai giảng Thứ Năm 05/09/2024
  • Thời lượng 1,5 năm
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 08:30 – 12:00 or 13:30 – 17:00

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC NGHỆ THUẬT LÀM BÁNH

 • Khoá học Bánh chuyên nghiệp
  • Khoá học CTH Level 3 Diploma in Professional Cookery Confectionary and Patisserie
  • Khai giảng Thứ Ba 02/01/2024
  • Thời lượng 1 năm
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30
  • Khoá học CTH Level 3 Diploma in Professional Cookery Confectionary and Patisserie
  • Khai giảng Thứ Năm 04/07/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30
  • Khoá học CTH Level 3 Diploma in Professional Cookery Confectionary and Patisserie
  • Khai giảng Thứ Tư 02/10/2024
  • Thời lượng 6 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30

icon LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC HÈ NGẮN HẠN

 • Khoá học hè ngắn hạn
  • Khoá học Nấu ăn mùa hè
  • Khai giảng Thứ Năm 04/04/2024
  • Thời lượng 1 tháng
  • Lịch học Thứ 3 – 5 – 7
  • Giờ học 8:00 – 17:30 or 18:00 – 21:00
  • Khoá học Nấu ăn mùa hè
  • Khai giảng Chủ Nhật 02/06/2024
  • Thời lượng 1 tháng
  • Lịch học Thứ 2 – 4 – 6
  • Giờ học 8:00 – 12:00 or 13:30 – 17:30

icon ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

image

Mời đặt câu hỏi cho chúng tôi

Học viện sẽ trực tiếp liên hệ với bạn trong vòng 48h để giải đáp cụ thể mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh và học tập của bạn!

image